Pokladní systém pro pekárnu

V pekárenských prodejnách fi­rmy DK OPEN je v provo­zu i/2 POS. Doty­kové poklad­ny při­ná­ší kom­fortní pro­dej, pře­hled v záso­bách a den­ní objed­návky.

pokladna-zepředu-6 Objednávky, včetně závozových termínů je možné realizovat přímo na pokladně, nebo na tabletu.

Pokladní systém i/2 POS je moderní řešení, které umožňuje rychlý a bezpečný prodej a poskytuje i důležitá a detailní data potřebná pro řízení podniku. Každá jednotlivá pokladna i/2 POS je samostatnou pokladnou s vlastní databází, obsahující veškerá data nutná k prodeji (stálé online spojení s centrálou není nutné). Číselníky a kmenová data jsou řízeny centrálně, což významně minimalizuje zdroj chyb na pobočkách. Systém i/2 POS nabízí celou škálu užitků a výhod podle potřeb každého zákazníka.

Více informací o pokladním řešení i/2 POS

pokladna-zepředu-4